Zintuigen ▼

Zintuigen zijn onder te verdelen in de volgende sensoren en receptoren:

Exterosensoren:
  • Horen, Kijken, Voelen, Ruiken, Proeven.
Propriosensoren:
  • Houdings- en bewegingsgevoel
Vestibulaire receptoren:
  • Evenwichtsgevoel
Interosensoren:
  • Honger- en dorstgevoel
Nocisensoren:
  • Pijngevoel.
Stacks Image 74

HOREN
Je hoort het lied.

Stacks Image 192

KIJKEN
Je ziet het voorwerp waarover gezongen wordt.

Stacks Image 78

VOELEN
Je voelt het voorwerp waarover gezongen wordt.

Stacks Image 293

RUIKEN
Je ruikt het voorwerp waarover gezongen wordt.

Stacks Image 335

PROEVEN
Je proeft het voorwerp waarover gezongen wordt.

Stacks Image 311

HOUDINGS- EN BEWEGINGSGEVOEL
Je ervaart wat je lichaam doet wanneer je beweegt en in welke houding je lichaam zich bevindt.

Stacks Image 317

EVENWICHTSGEVOEL
Je ervaart of je lichaam bij beweging in evenwicht blijft en ook of je bewogen wordt. Het evenwichtsgevoel zorgt er eigenlijk voor dat je niet valt.

Stacks Image 323

HONGER- EN DORSTGEVOEL
Je ervaart honger of dorst, of wanneer je een volle blaas hebt. Je interosensoren geven je informatie over het interne functioneren van je lichaam.

Stacks Image 329

PIJNGEVOEL
Je ervaart een pijnprikkel. Je nocisensoren waarschuwen je wanneer je een beschadigde prikkel waarneemt.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Meer weten? Surf naar privacy.